Skontaktuj się z nami

bialystok@znp.edu.pl

tel/fax 85 653-77-99

Aktualności

Facebook

OKR

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA ZNP w BIAŁYMSTOKU
KADENCJA 2019-2024

1.

Dziemiańczyk Karolina sekretarz

2.

Milewska Justyna wiceprzewodnicząca

3.

Porowski Witold  

4.

Pura-Urbańska Magdalena  

5.

Traczyk Jolanta przewodnicząca

6.

Wawreniuk Anna  

7.

Żukowska Beata