Skontaktuj się z nami

bialystok@znp.edu.pl

tel/fax 85 653-77-99

Aktualności

Facebook

STATUT ZNP

Statut – PDF

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z 31 stycznia 2020 roku dokonano rejestracji zmian w Statucie ZNP, uchwalonych 23 listopada 2019 roku przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.